Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο του 2022 σε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση

 

την Παρασκευή 11/2/2022, ώρα 13.00, στην αίθουσα zoom 6

 

 

 

Ά. Γιαννακουδάκη

 

Διευκρίνιση σε ότι αφορά τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου 2021-2022

Οι εξετάσεις (προφορικές ή γραπτές) θα γίνουν δια ζώσης σύμφωνα με την σχετική υπ 2293/Ζ1/10-01-2022 οδηγία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου εκτός από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας θα πρέπει παράλληλα να επιδεικνύουν (σύμφωνα και με τη διευκρινιστική εγκύκλιο 4714/Ζ1/14- 01-2022 της Γεν. Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) :

- είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
- είτε πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
- είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Όσοι από τους φοιτητές νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο και αποστέλοντας ταυτόχρονα στο email του διδάσκοντα την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος το αντίστοιχο έγγραφο pdf με :
α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid)

1. Πρόγραμμα Εξέτασης Εργαστηρίων ΧΕ 2021-2022   (Ορθή Επανάληψη 27-12-2021)

 

2. Πρόγραμμα Εξεταστικής ΧΕ 2021-2022

 

Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Κοτζαηλία κ.
 
  1. Σάββατο 04/12/2021, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ε, 08.00-12.00 & 12.00-16.00
  2. Σάββατο 11/12/2021, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ε, 08.00-12.00 & 12.00-16.00
  3. Σάββατο 15/01/2022, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ε, 08.00-12.00 & 12.00-16.00
  4. Δευτέρα 13/12/2021, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Θ, 14.00-17.00
  1. Τρίτη 14/12/2021, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ, 08.00-10.00
  2. Τρίτη 11/01/2021, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ, 08.00-10.00