Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ, το χρονικό διάστημα από 2-8-2021 έως 20-8-2021 ΔΕΝ θα λειτουργεί καμία διοικητική υπηρεσία των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, και κατά συνέπεια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 υποβάλλονται από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021  μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή Στεγαστικού Επιδόματος.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΧΙSnet.

Πριν προχωρήσουν σε δημιουργία αίτησης για το ακαδ.έτος 2020/21, θα πρέπει να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020.  Σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Π ρ ο σ ο χ ή !!!  Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι ακαδημαϊκές ταυτότητες δεν έχουν τα ακριβή στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, να προχωρήσουν σε αντικατάστασή τους άμεσα καθόσον αιτήσεις  με αναντιστοιχίες σε στοιχεία ταυτότητας  θα α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά, αυτά πρέπει μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση  να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

ΤΘ 141

ΤΚ 57 4 00 Σίνδος

 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν  στην υπηρεσία μας. Αυτά κατά περίπτωση είναι:

 • Εκτυπωμένη η υποβληθείσα αίτηση
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτυπώνεται από το TAXIS)
 • Διαζευκτήριο (συνοδεύεται απαραιτήτως από το Ε1 του γονέα που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος στον δικαιούχο (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)

 

Δικαιολογητικά Κυπρίων φοιτητών/τριών

 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (εκτυπώνεται από το TAXIS)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας φοιτητή/ήτριας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων

 

Για εισόδημα στην Κύπρο

 • Φορολογική βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για κάθε γονέα χωριστά και για τον φοιτητή/ήτρια (ακόμη και για μηδενικό εισόδημα)

Ιδιοκτησία στην Κύπρο

 • Πιστοποιητικό ακίνητης ιδιοκτησίας (ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ) από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κάθε γονέα χωριστά και για τον φοιτητή/ήτρια (ακόμη και για καμιά ιδιοκτησία).

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 • Σε περίπτωση που το εμβαδόν των κτισμάτων δεν αναφέρεται σαφώς στα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας απαιτείται βεβαίωση από κοινότητα για το εμβαδόν των κτισμάτων
 • Σε περίπτωση που τα κτίσματα συνολικά υπερβαίνουν τα 200 τετρ. μέτρα αλλά βρίσκονται σε περιοχή που ο πληθυσμός είναι μικρότερος από 3.000 κατοίκους απαιτείται βεβαίωση που πιστοποιεί τον πληθυσμό

Εισόδημα και περιουσία στην Ελλάδα

 • Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή ότι δεν έχει εισόδημα από την Ελλάδα ούτε περιουσία στην Ελλάδα (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 • Ένορκες βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι οι γονείς δεν έχουν εισόδημα από την Ελλάδα και περιουσία στην Ελλάδα

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Στεγαστικό Επίδομα 2020/21 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 013- 667 ή  2310 013-666.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης, να διαβάσουν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τη σχετική εγκύκλιο στεγαστικού επιδόματος 2020/21.

 

Επισυνάπτεται η Εγκύκλιος 2020-2021

Επισυνάπτεται η  Κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και το αντίστοιχο ΦΕΚ τροποποίησής της

 

Νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος Κινησιολογία-Θεωρία, του Ε’ εξαμήνου, του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, πρώην Αισθητικής και Κοσμητολογίας,

την Παρασκευή 2/07/2021, 8:00 π.μ., στο zoom, αίθουσα 4,

με υπεύθυνη εξέτασης την Θεογνωσία Μεγακλή.

 

Όσοι φοιτητές έκανα αίτηση για χορήγηση πτυχίου έως και τις 5/5/2021, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο μαιλ της Γραμματείας (όχι τηλεφωνικά), προκειμένου να παραλάβουν τα αντίστοιχα έγγραφα.
Οι δυνατότητες λόγω συνθηκών COVID - 19 έχουν ως εξής:
1) Προσέλευση στην Γραμματεία, Σίνδος, του ενδιαφερόμενου φοιτητή, κατόπιν ραντεβού
2) Προσέλευση στην Γραμματεία, Σίνδος, εξουσιοδοτημένου από τον φοιτητή προσώπου, κατόπιν ραντεβού
3) Με εξουσιοδοτημένο courier με χρέωση στο φοιτητή.

Τα έγγραφα που θα παραλάβετε είναι:
1) Δύο αντίγραφα πτυχίου
2) Δύο βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών
3) δύο βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας
4) δύο Diploma Suplement (το μοναδικό έγγραφο που χορηγεί το Ίδρυμα στα αγγλικά)

Το μάθημα Νοσολογίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4/6/21 στις 16 00

Ο Καθηγητής

Τάσος Χατζηχηδηρογλου