Εργαστηριακοί Συνεργάτες Εαρ. Εξαμ. 2015-2016

 Θεοδωρίδης Ευστάθιος, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Θεατρικό Μακιγιάζ (θεωρία)

Καράτση Παναγιώτα, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Μορφολογία - ιδιομορφίες Προσώπου (θεωρία) 

Κοτζαηλία Καλλιόπη, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Αισθητική Προσώπου Ι (θεωρία)  
 •                      Αισθητική Προσώπου ΙΙΙ (θεωρία) 

Μόνου Θεοδούλα, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Αισθ. προσώπου ΙΙΙ (Ε) εργαστήριο 

Μούτσιου Λυδία , Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Αισθητική Σώματος ΙΙ (Ε) εργαστήριο 

Χαρισούδη Μαρία, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 •  Μαθήματα: Αισθ.προσώπου Ι  (Ε) εργαστήριο 

Χατζηασεμίδου Ζβαχερένια , Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • μαθήματα : Αποτρίχωση Ι, ΙΙ,  ΙΙΙ.

 

 

Προηγούμενα Εξάμηνα

 Βαϊρλή Μαρία, Εργαστηριακός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα

 • Μαθήματα: Αισθητική Γυμναστική, Αισθητική Γυμναστική

Θεοδωρίδης Ευστάθιος, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Θεατρικό Μακιγιάζ  

Καράτση Παναγιώτα, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Αισθ.σώματος ΙΙ 

Κοτζαηλία Καλλιόπη, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Μορφ. Ιδιομ. Προσώπου (θεωρία)  

Μόνου Θεοδούλα, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 • Μαθήματα: Αισθ. προσώπου Ι   

Χαρισούδη Μαρία, Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

 •  Μαθήματα: Αισθ.προσώπου ΙΙΙ  

 Χατζηασεμίδου Ζβαχερένια , Εργαστηριακός Συνεργάτης με ελλιπή προσόντα

μαθήματα : Αποτρίχωση Ι, ΙΙ,  ΙΙΙ.