Οι δηλώσεις των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 στο ΠΥΘΙΑ θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 25/10/2021 έως Δευτέρα  1/11/2021. ΔΕΝ θα υπάρξει περίοδος για διορθωτικές δηλώσεις μαθημάτων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητές που ΔΕΝ θα κάνουν δήλωση των μαθημάτων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις  εξετάσεις καθώς και στην  παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά την δήλωση των μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ παρακαλούμε ελέγξτε ότι η δήλωσή σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς και να κρατήσετε αντίγραφο δήλωσης στο αρχείο σας.

 

Σας υπενθυμίζουμε οτι βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (119847/ΓΔ6/ΦΕΚ 4406/24-09-2021 άρθρα 3 και 4), σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
  • έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19, ή
  • έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
  • έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός. (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Για τους φοιτητές/-τριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα προσέλθουν στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ισχύουν τα παρακάτω:

1. ΕΛΕΓΧΟΣ COVID PASS ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών COVID-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην είσοδο αυτοκινήτων, στην είσοδο κοινού και στην έξοδο αυτοκινήτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης.

Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα τα σχετικά πιστοποιητικά που αναγράφονται παραπάνω (εκτυπωμένα ή σε εφαρμογή κινητού) κατά την προσέγγισή σας στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη για να διευκολύνετε τους ελεγκτές και να μην καθυστερείτε τους ελέγχους.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (ή αν αυτό δεν είναι εφικτο, όπως στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών, την αστυνομική σας ταυτότητα ή αντίστοιχο διαπιστευτήριο)

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ EDUPASS.GOV.GR

Επιπρόσθετα της παραπάνω διαδικασίας, οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέσω της ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/ πριν την προσέλευσή τους στο Τμήμα. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς taxisnet ή εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης που είναι διαθέσιμοι (π.χ. μέσω log-in τράπεζας).

Σας επισημαίνουμε ότι στη δήλωση θα πρέπει να συμπληρωθεί, πέραν των στοιχείων που είναι σχετικά με το Τμήμα (Ίδρυμα, Tμήμα, Κύκλος Σπουδών – επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα), και ο Αριθμός Μητρώου (απαραίτητα) / Αριθμός Ακαδ. Ταυτότητας (προαιρετικά).

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/-τρια δε διαθέτει αριθμό μητρώου, μπορεί να πραγματοποιήσει δήλωση ως επισκέπτης-/τρια.

Το μάθημα του κυρίου Θεοδωρίδη "Τεχνική προσθετικών Υλικών Θεωρία" αλλάζει ώρα, και θα γίνεται κάθε Τρίτη, 3-5 μμ. Ως εκ τούτου το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα δίνεται Εδώ

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Δ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (8/10/2021) η έναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022, θα γίνει από τις 18/10/2021 βάσει του ωρολογίου προγράμματος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα.

Επιπλέον:

Την εβδομάδα 11/10/2021 έως και 15/10/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ο διαχωρισμός των φοιτητών σε εργαστηριακές ομάδες. Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στα εργαστηριακά μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στην αίθουσα ΖΟΟΜ 6 για τα μαθήματα της κ. Α. Αργυρού, της κ. Κ. Γκοτζαηλία, της κ. Α. Γιαννακουδάκη και στην ΖΟΟΜ 4 για τα μαθήματα της κ. Ι. Λεονταρίδου και του κ. Ι. Παπαδόπουλου.

Η δήλωση μαθημάτων στο σύστημα ΠΥΘΙΑ θα γίνει μεταξύ 18/10/2021 και 25/10/2021. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν θα υπάρξουν διορθωτικές δηλώσεις. Θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση.