Η Διοίκηση του Τμήματος ασκείται από:

  • τη Γενική Συνέλευση,
  • την Πρόεδρο του Τμήματος Δρ. Λεονταρίδου Ιωάννα, Καθηγήτρια.

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τρία μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ένα μέλος ΕΤΕΠ  και  τον/την εκάστοτε εκπρόσωπο των φοιτητών.

Στη Συνέλευση προεδρεύει η Πρόεδρος του Τμήματος Δρ. Λεονταρίδου Ιωάννα, Καθηγήτρια.

και πρακτικά τηρούνται από τον εκάστοτε Γραμματέα του Τμήματος .