Το ακαδημαϊκό έτος συνήθως αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει 31 Αυγούστου του επόμενου έτους ενώ το εκπαιδευτικό αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει 5η Ιουλίου.  Αποτελείται από δύο ανεξάρτητες περιόδους διάρκειας 15 εβδομάδων, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.  Κάθε εξάμηνο ακολουθείται από μια εξεταστική περίοδο και μια ακόμη κοινή και για τα δύο εξάμηνα, το Σεπτέμβριο.

Δομή των σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών, ασκήσεων πράξης και μελέτες περιπτώσεων, είτε αυτοδύναμα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας, σεμινάρια, καθώς και εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών.

Το τελευταίο εξάμηνο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη διεξαγωγή επιβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα και την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Βασικά Γνωστικά Αντικείμενα

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας κατανέμει τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων σε μαθήματα Γενικής Υποδομής (π.χ. Ανατομία, Φυσιολογία), σε μαθήματα Ειδικής Υποδομής (π.χ. Δερματολογία), σε μαθήματα Ειδικότητας (π.χ. Αισθητική Προσώπου, Αισθητική Σώματος, Αποτρίχωση) και σε μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (π.χ. Οργάνωση Εργαστηρίου Αισθητικής).

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας αποτελείται από 43 μαθήματα (40 ως προϋπόθεση πτυχίου), καλύπτοντας μια ευρεία περιοχή γνωστικών αντικειμένων.  Από αυτά τα 37 μαθήματα είναι υποχρεωτικά ενώ τα 6 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (από τα οποία υποχρεωτικά επιλέγονται μόνο τα 3). 

Κατηγορίες Μαθημάτων

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους τα μαθήματα χωρίζονται σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) και Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ).

Παρακάτω δίνονται τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Μαθηματα Γενικής Υποδομής

1.                   

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

2.                   

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

3.                   

ΑΝΟΡΓΑΝΗ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

4.                   

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

5.                   

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

6.                   

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

7.                   

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

8.                   

ΞΕΝΗ  ΟΡΟΛΟΓΙΑ

9.                   

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μαθήματα Ειδικής Υποδομής 

1.                   

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Ι

2.                   

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

3.                   

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ΙΙΙ

4.                   

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ IV

5.                   

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ  Ι

6.                   

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

7.                   

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ  ΙΙΙ

8.                   

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

9.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Ι

10.               

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

11.               

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ    

12.               

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

13.              

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

14.               

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

15.               

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

16.               

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

17.               

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Μαθήματα Ειδικότητας

1.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ι

2.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΙ

3.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΙΙ

4.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙ

5.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ,  ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

6.                   

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ  Ι

7.                   

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΙΙ - ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER ΚΑΙ IPL

8.                   

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ ΙΙΙ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

9.                   

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ- ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

10.               

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, TV, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

11.               

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

12.               

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μαθήματα Δ.Ο.Ν.Α.

1.                   

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ   ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

2.                   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

3.                   

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

4.                   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ.

5.                   

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Μαθήματα κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά

1.                   

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

2.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

3.                   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

4.                   

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

5.                   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Η/Υ.

6.                   

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ