Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 παρατείνονται έως ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4/2022.

Όσοι φοιτητές είναι μέχρι και το 8ο εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν έως 36 ΔΜ.

Οι φοιτητές άνω του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μαθήματα και του χειμερινού εξάμηνου μόνο για εξετάσεις χωρίς όριο ΔΜ. Αυτοί οι φοιτητές θα βλέπουν και θα πρέπει να υποβάλλουν 2 δηλώσεις και Εαρινό 2021-22 και Εμβόλιμο Εαρινό 2021-22.
Όσοι φοιτητές έχουν αναλάβει το τρέχον εξάμηνο πτυχιακή εργασία τη δήλωση θα την κάνει η Γραμματεία.

Όσοι φοιτητές δεν οφείλουν μαθήματα και εκκρεμεί η πρακτική τους ή/και η παρουσίαση της πτυχιακής τους θα πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση. Κενή δήλωση υποβάλετε χωρίς να επιλέξετε κανένα μάθημα -πατάτε προσωρινή αποθήκευση-έλεγχος ορθότητας-βγάζει μήνυμα “δεν βρέθηκε κάποιο σύνολο κανόνων”- και υποβάλλετε την δήλωση.