Οι φοιτητές που εγκρίθηκαν προκειμένου να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο του 2022 (και με τα δύο προγράμματα, ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ) και δεν μπορούν να την δηλώσουν στο σύστημα, παρακαλούνται να στείλουν ενημερωτικό email στην διεύθυνση cosm.pract@gmail.com, όπου θα αναφέρουν

το πρόβλημα και τα στοιχεία τους.