Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Κοτζαηλία κ.
 
  1. Σάββατο 04/12/2021, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ε, 08.00-12.00 & 12.00-16.00
  2. Σάββατο 11/12/2021, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ε, 08.00-12.00 & 12.00-16.00
  3. Σάββατο 15/01/2022, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Ε, 08.00-12.00 & 12.00-16.00
  4. Δευτέρα 13/12/2021, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΙ Θ, 14.00-17.00
  1. Τρίτη 14/12/2021, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ, 08.00-10.00
  2. Τρίτη 11/01/2021, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θ, 08.00-10.00