Σχετικά με τις τελετές καθομολόγησης που θα πραγματοποιηθούν στις 13-05-2022 και στα δύο τμήματα διευκρινίζουμε τα εξής :

1    Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δηλώσει συμμετοχή με φυσική παρουσία στις ορκωμοσίες και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Αριθμός Μητρώου στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες να στείλουν mail  ΆΜΕΣΑ στην Γραμματεία.

2  Οι φοιτητές οι οποίοι θα ορκιστούν με φυσική παρουσία την Παρασκευή 13-05-2022  παρακαλούνται να προσέλθουν  για την παραλαβή των εγγράφων τους την Πέμπτη 12/05/2022 από τις  9:00 π.μ.- 13:00 μ.μ  . Για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα πρέπει να γνωρίζουν ποια ακριβώς έγγραφα έχουν ήδη παραλάβει παλαιότερα , με την ακριβή ημερομηνία και το πρωτόκολλο τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης τη  Πέμπτη θα μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφά τους από τη Δευτέρα 16/05/2022 καθημερινά από 10:00π.μ. έως 12:00μ.οι ίδιοι ή  άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση .

Οι φοιτήτριες/ές που θα ορκιστούν στις 12:00 μ. παρακαλούνται να προσέλθουν στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος στις 11:00π.μ. ενώ  οι φοιτήτριες/ες που θα  ορκιστούν  στις 14:00  δεν θα προσέλθουν νωρίτερα από την ώρα ορκωμοσίας τους.( Θα προσέλθουν στις 14:00 )

3 Επισημαίνεται ότι η είσοδος στο Αμφιθέατρο που θα πραγματοποιηθεί η τελετή καθομολόγησης θα γίνεται με την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Group 1

Group 2